• با ما در ارتباط باشید | ما بر این باور هستیم که رسیدن به یک برند محبوب و ماندگاری این محبوبیت یک امر اتفاقی نیست و نتیجه تلاش مستمر و استفاده از تکنولوژیهای مدرن و ارایه محصولات با کیفیت و بهداشتی می باشد که البته در راستای این ملزومات استفاده از نظرات مصرف کنندگان و تطبیق تولید با خواست مشتریان از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است.
              پرسنل و عوامل تولیدی شرکت آذرکام این اطمینان را به شما عزیزان می دهد که در جهت هرچه بیشتر رضایتمندی مصرف کنندگان عزیز .

  با ما در ارتباط باشید

  بخش روابط عمومی و واحد توسعه بازار شرکت آذرکام مشتقانه منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما مصرف کنندگان محترم می باشد

  ما بر این باور هستیم که رسیدن به یک برند محبوب و ماندگاری این محبوبیت یک امر اتفاقی نیست و نتیجه تلاش مستمر و استفاده از تکنولوژیهای مدرن و ارایه محصولات با کیفیت و بهداشتی می باشد که البته در راستای این ملزومات استفاده از نظرات مصرف کنندگان و تطبیق تولید با خواست مشتریان از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. پرسنل و عوامل تولیدی شرکت آذرکام این اطمینان را به شما عزیزان می دهد که در جهت هرچه بیشتر رضایتمندی مصرف کنندگان عزیز .


  Tel No. :

  شماره تماس : 88-33375577-044
  شماره فکس : 33375959-044

Contact Us


azarkam contact us

Can't read the above security code? RefreshSend